Liên hệ hotline:

0902.28.20.20 / 0978.70.68.39

[tomtat] Đại lý bán Siemens Module mở rộng EM QR16 6ES7288-2QR16-0AA0 tại Việt Nam.
Module mở rộng EM QR16 6ES7288-2QR16-0AA0
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

Module mở rộng EM QR16 6ES7288-2QR16-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Module mở rộng 8 ngõ vào/ 8 ngõ ra rơ le.
2. Hình ảnh sản phẩm:
Siemens Simatic S7-200 Smart EM QR16
Siemens S7-200 Smart 6ES7288-2QR16-0AA0


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ: 
Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]
[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán Siemens Module mở rộng EM DT08 6ES7288-2DT08-0AA0 tại Việt Nam.
Module mở rộng EM DT08 6ES7288-2DT08-0AA0
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

Module mở rộng EM DT08 6ES7288-2DT08-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Module mở rộng 8 ngõ ra transistor, 24VDC
2. Hình ảnh sản phẩm:
Siemens Simatic S7-200 Smart EM DT08 6ES7288-2DT08-0AA0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ: 
Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán Siemens Module mở rộng EM DR08 6ES7288-2DR08-0AA0 tại Việt Nam.
Module mở rộng EM DR08 6ES7288-2DR08-0AA0
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

Module mở rộng EM DR08 6ES7288-2DR08-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Module mở rộng 8 ngõ ra rơ le 2A
2. Hình ảnh sản phẩm:
Siemens Simatic S7-200 Smart EM DR08
Siemens Simatic S7-200 Smart EM DR08 6ES7288-2DR08-0AA0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ: 
Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán Siemens Module mở rộng EM DE16 6ES7288-2DE16-0AA0 tại Việt Nam.
Module mở rộng EM DE16 6ES7288-2DE16-0AA0
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

Module mở rộng EM DE16 6ES7288-2DE16-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Module mở rộng 16 ngõ vào 24VDC, Sink/Source
2. Hình ảnh sản phẩm:
Siemens Simatic S7-200 Smart EM DE16 6ES7288-2DE16-0AA0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán Siemens Module mở rộng EM DE08 6ES7288-2DE08-0AA0 tại Việt Nam.
Module mở rộng EM DE08 6ES7288-2DE08-0AA0
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

Module mở rộng EM DE08 6ES7288-2DE08-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Module mở rộng 8 ngõ vào 24VDC, Sink/Source
2. Hình ảnh sản phẩm:
Simatic S7-200 Smart EM DE08
Siemens S7-200 Smart 6ES7288-2DE08-0AA0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR60s 6ES7288-1CR60-0AA1 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR60s 6ES7288-1CR60-0AA1
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU CR60s 6ES7288-1CR60-0AA1
Số I/O      : 36 DI 24VDC/ 24 DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264 VAC
Bộ nhớ     : 20KB
Hỗ trợ kết nối: RS485
Cáp lập trình: sử dụng cáp PPI
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR60s 6ES7288-1CR60-0AA1

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:

Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR40s 6ES7288-1CR40-0AA1 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR40s 6ES7288-1CR40-0AA1
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU CR40s 6ES7288-1CR40-0AA1
Số I/O      : 24 DI 24VDC/ 16 DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264 VAC
Bộ nhớ     : 20KB
Hỗ trợ kết nối: RS485
Cáp lập trình: sử dụng cáp PPI
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR40s 6ES7288-1CR40-0AA1

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:

Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR30s 6ES7288-1CR30-0AA1 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR30s 6ES7288-1CR30-0AA1
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU CR30s 6ES7288-1CR30-0AA1
Số I/O      : 18 DI 24VDC/ 12 DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264 VAC
Bộ nhớ     : 20KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR30s 6ES7288-1CR30-0AA1
3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:
Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR20s 6ES7288-1CR20-0AA1 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR20s 6ES7288-1CR20-0AA1
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU CR20s 6ES7288-1CR20-0AA1
Số I/O      : 12 DI 24VDC/ 8 DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264 VAC
Bộ nhớ     : 20KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR20s 6ES7288-1CR20-0AA1
3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:
Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR60 6ES7288-1CR60-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR60 6ES7288-1CR60-0AA0
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU CR60 6ES7288-1CR60-0AA0
Số I/O      : 36 DI 24VDC/ 24 DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264 VAC
Bộ nhớ     : 20KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR60 6ES7288-1CR60-0AA0

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:

Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR40 6ES7288-1CR40-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR40 6ES7288-1CR40-0AA0
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU CR40 6ES7288-1CR40-0AA0
Số I/O      : 24 DI 24VDC/ 16 DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264 VAC
Bộ nhớ     : 20KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR40
PLC Siemens S7-200 Smart CPU CR40 6ES7288-1CR40-0AA0

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:

Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST60 6ES7288-1ST60-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST60 6ES7288-1ST60-0AA0.
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU ST60 6ES7288-1ST60-0AA0
Số I/O      : 36 DI 24VDC/ 24 DO 24VDC
Nguồn cấp: 20.4-28.8 VDC
Bộ nhớ     : 50KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST60 6ES7288-1ST60-0AA0

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:
Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR60 6ES7288-1SR60-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR60 6ES7288-1SR60-0AA0
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU SR60 6ES7288-1SR60-0AA0
Số I/O      : 36 DI 24VDC/ 24 DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264 VAC
Bộ nhớ     : 50KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR60 6ES7288-1SR60-0AA0

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:

Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST40 6ES7288-1ST40-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST40 6ES7288-1ST40-0AA0.
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU ST40 6ES7288-1ST40-0AA0
Số I/O      : 24 DI 24VDC/ 16DO 24VDC
Nguồn cấp: 20.4-28.8 VDC
Bộ nhớ     : 40KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST40
PLC Siemens S7-200 Smart 6ES7288-1ST40-0AA0

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:
Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR40 6ES7288-1SR40-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR40 6ES7288-1SR40-0AA0
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU SR40 6ES7288-1SR40-0AA0
Số I/O      : 24 DI 24VDC/ 16DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264 VAC
Bộ nhớ     : 40KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR40 6ES7288-1SR40-0AA0

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:

Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST30 6ES7288-1ST30-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST30 6ES7288-1ST30-0AA0.
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU ST30 6ES7288-1ST30-0AA0
Số I/O      : 18 DI 24VDC/ 12DO 24VDC
Nguồn cấp: 20.4-28.8 VDC
Bộ nhớ     : 30KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST30
PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST30 6ES7288-1ST30-0AA0

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:
Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR30 6ES7288-1SR30-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR30 6ES7288-1SR30-0AA0
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU SR30 6ES7288-1SR30-0AA0
Số I/O      : 18 DI 24VDC/ 12DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264 VAC
Bộ nhớ     : 30KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR30
PLC Siemens S7-200 Smart 6ES7288-1SR30-0AA0

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:

Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]
[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST20 6ES7288-1ST20-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST20 6ES7288-1ST20-0AA0.
Tình trạng: Liên hệ
Số lượng : Liên hệ
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU ST20 6ES7288-1ST20-0AA0
Số I/O      : 12 ĐI 24VDC/ 8DO 24VDC
Nguồn cấp: 20.4-28.8 VDC
Bộ nhớ     : 20KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU ST20
PLC Siemens S7-200 Smart 6ES7288-1ST20-0AA0
3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:
Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]

[tomtat] Đại lý bán sản phẩm PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR20 6ES7288-1SR20-0AA0 tại Việt Nam.
PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR20 6ES7288-1SR20-0AA0.
[/tomtat]
[mota]
1. Thông số kỹ thuật:

PLC Siemens CPU SR20 6ES7288-1SR20-0AA0
Số I/O      : 12 DI 24VDC/ 8DO Rơ le 2A
Nguồn cấp: 85-264VAC
Bộ nhớ     : 20KB
Hỗ trợ kết nối: RS485 và Ethernet
Cáp lập trình: sử dụng cáp mạng RJ45
Phần mềm lập trình STEP7 Microwin Smart
2. Hình ảnh sản phẩm:
PLC Siemens S7-200 Smart CPU SR20
PLC Siemens S7-200 Smart 6ES7288-1SR20-0AA0

3. Dịch vụ sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart:
Công ty TNHH Cơ Điện Auto Vina chuyên cung cấp linh kiện và sửa chữa PLC Siemens S7-200 Smart
- Sửa nguồn
- Lỗi chương trình
- Sửa ngõ vào, ngõ ra, lỗi truyền thông,...
- Chuyển đổi chương trình sang PLC hãng khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qúy khách cần thêm thông tin sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật xin vui lòng liên hệ:  Hotline: 0902.28.20.20/ 0978.706.839
[/mota]
[giaban]Giá: liên hệ[/giaban]

[tomtat] Bài viết hướng dẫn lập trình màn hình HMI Samkoon 7 inch SK-070HE thế hệ mới.
Hướng dẫn Upload, Download, nạp chương trình cho màn hình cảm ứng Samkoon.
Cách cài phần mềm SKTOOL và Drive cho màn hình HMI Samkoon SK-070HE [/tomtat]

Đại lý bán màn hình HMI Samkoon SK-070HE kích thước 7 inch, HMI giá rẻ nhất
Màn hình HMI Samkoon SK-070HE
[mota]
Thông số kỹ thuật màn hình HMI Samkoon SK-043AE:
 • Màn hình LCD hiển thị màu với kích thước: 7.0 inch.
 • Độ phân giải: 800x480 pixel.
 • Bộ nhớ : 128M Flash + 128M DDR2 RAM.
 • Nguồn cấp: 24VDC.
 • Công suất: 6W.
 • Hỗ trợ 02 cổng COM: RS232/RS422/R485.
 • Hỗ trợ 01 USB Download.
 • Hỗ trợ 01 USB Port.
 • Kích thước: 203*145*40 mm.
 • Mặt cắt gá lắp trên tủ điện : 192 x 138 mm.
Phần mềm lập trình và Driver kết nối máy tính :

Màn hình Samkoon SK Series mới sử dụng phần mềm SKTOOL Ver 6.0
Link tải toàn bộ phần mềm lập trình màn hình cảm ứng HMI Samkoon quý khách hàng tham khảo tại đây
Cable kết nối lập trình cho HMI Samkoon SK series:
Màn hình SK-043AE sử dụng cable USB tương tự máy in. Quý khách hàng có thể sử dụng loại cable máy in USB hoặc liên hệ mua Cable chống nhiễu tốt hơn từ Công ty TNHH Cơ điện Auto Vina.
Sau đâu Auto Vina xin gửi tới quý khách hàng clip :
 • Hướng dẫn tải về máy tính và cài đặt phần mềm SKTOOL.
 • Cách tạo file thiết kế lập trình cho màn hình cảm ứng HMI Samkoon bằng SKTOOL.
 • Hướng dẫn download nạp chương trình và Upload lấy chương trình từ màn hình cảm ứng HMI Samkoon model SK-070HE.

Cảm ơn quý khách hàng đã ghé thăm website !
Biên soạn ngày 22/01/2018, ©Nguyễn Bá Quỳnh.
[/mota] [giaban]Giá: miễn phí[/giaban]

Lên đầu trang